کارگاه کسب درآمد از گوگل ادز برای فریلنسرها، سالن B